Historie zlata

Zlato je staré jako lidstvo samo, již nejstarší civilizace znaly tento vzácný žlutý kov. Přesné určení času, kdy lidstvo poprvé objevilo zlato, samozřejmě není možné. Existují záznamy o tom, že ve starém Egyptě ho faraónové a chrámoví kněží používali kolem roku 3000 před naším letopočtem ke zdobení. V této době však plnilo spíše estetickou funkci, jako platidlo je doložené až kolem roku 700 před naším letopočtem v Království Lýdie na území dnešního Turecka.

Nejnovější dějiny zlata již ale zdokumentovat umíme. Dají se shrnout do následujících milníků:

  • V roce 1792 přijal americký Kongres pro novou národní měnu bimetalický standard, jehož základem byly dva drahé kovy - zlato a stříbro. Cena zlata byla stanovena na 19,30 dolaru za trojskou unci. Tento systém zůstal nezměněn až do roku 1834, kdy se cena zlata zvýšila na 20,67 dolaru za trojskou unci a na této úrovni vytrvala dalších 100 let.
  • V roce 1933 stále platila cena zlata z roku 1834. Prezident Roosevelt v tomto roce pozastavil směnitelnost amerického dolaru za zlato. Z tohoto roku pochází jeho notoricky známý zákaz exportu a držení zlata fyzickými osobami. Nová cena dolaru byla od ledna 1934 stanovena na 35 dolarech za trojskou unci, od tohoto data byl dolar opět směnitelný za zlato.
  • Na začátku druhé světové války v roce 1939 byl uzavřen londýnský trh se zlatem. Po válce v roce 1945 vznikl nový měnový systém a podle místa konference, kde byl dohodnut, dostal název Bretton-Woods. Americký dolar získal status oficiální celosvětové rezervní měny, od něj se počínaje rokem 1945 odvozovaly měny ostatních zemí. Spojené státy měly povinnost garantovat směnitelnost dolaru za zlato v pevně stanoveném kurzu 35 dolarů za trojskou unci.
  • V roce 1971 systém Bretton Woods končí legendárním „Gold Close Window“. Prezident Nixon tímto krokem zastavuje směnitelnost amerického dolaru ke zlatu a svět vstupuje do současného systému pohyblivého devizového kurzu.
  • V roce 1999 je uzavřena dohoda CBGA (Central Bank Gold Agreement). Patnáct evropských centrálních bank vydá prohlášení, že zlato zůstává důležitým prvkem jejich rezerv a společně stanoví prodej zlata ze svých rezerv na 400 tun ročně po dobu dalších pěti let.
  • 2011 – V průběhu druhého pololetí dosahuje zlato rekordních cen. Měny oslabují obavy z inflace způsobené nekontrolovaným tištěním peněz způsobených finanční a dluhovou krizí, ve které se svět ocitá.