Základní informace

Investiční zlato

Investiční zlato je specifická forma zlata, používaná jako investiční nástroj. Investiční zlato definuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ten osvobozuje od daně zlaté slitky zpracované v certifikované rafinerii, ve tvaru cihly, které mají vlastní číslo a označení výrobce, ryzosti a hmotnosti. Ryzost takových slitků smí být minimálně 995 tisícin.

Dále tento zákon osvobozuje zlaté mince, které byly vyraženy po roce 1800, mají ryzost minimálně 900 tisícin, jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

Proč mám ukládat své finanční prostředky do zlatých slitků (cihel) a mincí? Protože je to investice osvobozená od DPH.

Likvidita zlata

Likvidita je schopnost investice přeměnit se za přijatelných podmínek zpět do finančních prostředků. Investiční zlato v podobě slitků nebo mincí můžete poměrně snadno prodat na celém světě. Existuje velké množství specializovaných obchodníků se zlatem, kteří od vás slitek či minci kdykoliv odkoupí. Ověření pravosti není obtížné, zvlášť jedná-li se o slitek standardu London Good Delivery  nebo minci vydanou jednou z renomovaných zahraničních mincoven.

Proč mám ukládat své finanční prostředky do zlatých slitků (cihel) a mincí? Protože zlato je neomezeně likvidní a lze zpeněžit prakticky kdekoliv na světě.

Historie zlata

Zlato jako platidlo je doložené již kolem roku 700 před naším letopočtem v Království Lýdie na území dnešního Turecka. V různých formách bylo jako platidlo používáno až do konce Brettonwoodského měnového systému v roce 1971 (od ustanovení tohoto systému v roce 1945 bylo omezeno pouze na státy). Po roce 1971 ztratilo svou roli platidla. Považujeme ho ale stále za nositele hodnoty a investiční nástroj především v dobách, kdy klesá důvěra v papírové peníze.

Proč mám ukládat své finanční prostředky do zlatých slitků (cihel) a mincí? Protože se jedná o tradiční investiční nástroj nezávislý na klesající důvěře ve stávající systém.